La Vall de Gallinera

Per camins           de moriscos             i mallorquins            -LES RUTES -

Novetats i actualitzacions (noves rutes per la Vall de Gallinera)

Ací us informarem dels nous senders que s'habiliten a la Vall.

 

Saber més de la Vall ...

 

Contacte

Vicent Morera moreravic@gmail.com

Juanjo Ortolà juanjo.ortola@gmail.com

 

Editor

 

Col·laboradors

 

Maquetació 

 

 

Índex

 

Pròlegs ..........................................................................................................................................8
1. Introducció: una vall a cavall de tres comarques .....................................................................14
2. Breu història de la Vall de Gallinera .........................................................................................20
3. La Vall de Gallinera poble a poble ...........................................................................................30
4. Els despoblats moriscos ..........................................................................................................40
5. El paisatge ...............................................................................................................................46
6. La geologia ..............................................................................................................................66
7. Les fonts: formació i aprofitament ...........................................................................................72
8. El riu Gallinera i els seus barrancs ...........................................................................................78
9. L’aprofitament humà del territori .............................................................................................84
10. Els camins de moriscos i mallorquins ...................................................................................103
11. Dotze rutes per a conèixer la Vall de Gallinera ....................................................................107
          Ruta 1. Els pobles de la Vall .............................................................................................108
          Ruta 2. La penya Foradada .............................................................................................126
          Ruta 3. El Passet, la Bassa i el castell de Benirrama ........................................................140
          Ruta 4. El castell d’al-Azraq i el poblat ibèric del Xarpolar ................................................150
          Ruta 5. La font del Llimener i el Molinet ............................................................................162
          Ruta 6. La bassa de la Llacuna .........................................................................................172
          Ruta 7. El cim de la Safor ...................................................................................................180
          Ruta 8. Pels voltants de Benirrama: fonts i recingles ........................................................186
          Ruta 9. Les pintures rupestres de Benirrama ....................................................................196
          Ruta 10. La costera dels Victorinos i l’art rupestre de Benialí ............................................202
          Ruta 11. Les llomes del Xap ..............................................................................................212
          Ruta 12. Els corrals de la Carroja ......................................................................................220
Bibliografia ...................................................................................................................................228